tiistai 6. joulukuuta 2016

Cumulus Lahden kokouskäytännöt

Kokousten on tarkoitus olla tilaisuuksia, joissa työnantajat ja/tai työntekijät pääsevät kasvokkain tiedottamaan ja keskustelemaan asioista sekä ratkomaan ongelmia ja kehittämään toimintatapoja. Cumulus Lahti on osa Restel-ketjua, joka asettaa monia rajoitteita myös kokouskäytäntöjen suhteen. Ketju määrittää suuren osan siitä milloin ja miten kokouksia pidetään, ja mitä asioita niissä käsitellään. Cumulus Lahden hotellipäällikkö Elsi Soininen avasi meille hotellin sisäisten kokousten sisältöä ja tavoitteita. Vertailen hänen kertomaa tietoaan Reetta Kosken ja Katleena Kortesuon kirjan Kokousten seitsemän kuolemansyntiä sisältöön.

Cumulus Lahden kokoustila Kiri
Cumulus Lahden henkilökunta kokoustaa n. kahden kuukauden välein käsittelemään ketjun yhteisiä sekä Lahden toimipisteen sisäisiä asioita. Kokoukset ovat työntekijöille vapaaehtoisia ja palkattomia. Kaksi kertaa vuodessa henkilökunnalle järjestetään kokous joka on kaikille työntekijöille pakollinen ja täten myös palkallinen. Tyypillisen henkilökuntapalaverin kesto on n. 1,5-2,5h. Ketjun aluejohtajat kokoustavat kerran viikossa, ja tämä kokoontuminen kestää useamman tunnin. Kokouksia ei siis järjestetä vain tarvittaessa, koska vain osa henkilökunnasta on läsnä näissä tiedotus-muotoisissa palavereissa, vaan kaikki työntekijät ovat velvollisia osallistumaan pakolliseen kokoukseen kahdesti vuodessa. Tällä pyritään mahdollistamaan se että kaikilla on tilaisuus päästä osallistumaan keskusteluun ja myös työnantaja saa tällöin työntekijöiltä uusia näkökulmia toimintatapoihin ja järjestelyihin. Kosken ja Kortesuon kirjassa varoitetaan järjestämästä kokouksia muuten kuin sille on tarve.

Kokouksen sisältö on usein luentomaista, ja ohjeistus sisällöstä tulee suoraan Restel-ketjulta, mutta välillä kokouksissa suoritetaan myös ideariihi-tyylisiä pari- ja ryhmätehtäviä, joiden tulokset käydään lopuksi yhdessä läpi. Kokousmateriaali on yleensä PowerPoint-esityksenä, mutta osallistujille voidaan jakaa myös paperitulosteita muistettavista asioista. Soinisen mukaan tunnelma kokouksissa on kuitenkin aina rento ja jokaisella on oikeus tuoda rehelliset mielipiteensä julki. Kirjan mukaan yksi kokousten kuolemansynneistä on se ettei läsnäolijoiden anneta osallistua eikä heitä sitouteta, ja tämän välttämisessä Cumulus Lahti tuntuu onnistuneen, ainakin osittain.

Kokouksissa käsiteltävät asiat tiedotetaan etukäteen, ja kaikkien tulee tietää kokouksen sisältö sen alkaessa. Vapaaehtoisista kokouksista voi tämän perusteella jäädä pois, jos sisältö ei kyseistä henkilöä tai hänen työskentelyään varsinaisesti koske. Tämä on hyvä, sillä kerroshoitoon liittyvät asiat harvoin kuuluvat ravintolan henkilökunnalle. Tai vastaanoton käyttöjärjestelmässä tapahtuvat muutokset kerroshoitajille. Jokaisesta kokouksesta kirjoitetaan pöytäkirja, jonka kaikki kokouksesta pois jääneet työntekijät lukevat ja kuittaavat jälkeenpäin.

Cumulus Lahden kokoustila Vire
Kosken ja Kortesuon kirja rohkaisee järjestämään kokouksia erilaisissa ympäristöissä, mutta Cumulus Lahdessa on kolme täysin toimivaa kokoustilaa, joten ulkopuolisia paikkoja on turha varata. Kokouksissa on tapahtuman pituudesta riippuen kahvi- tai jopa ruokatarjoilua. Hotellipäällikkö Elsi Soininen toivoisi itse että koko henkilökunnalle pakollisia ja palkallisia kokouksia olisi enemmän kuin kaksi vuodessa, ja "virallisen" tilaisuuden jälkeen työporukka voisi lähteä vaikkapa yhdessä syömään ja rentoutumaan, ja siellä keskustella vielä kokouksessa käsitellyistä asioista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti